Digital förberedande certifieringskurs

Om kursen

Svensk Solenergis certifiering bygger på de standarder, lagar och regler som gäller för elinstallation i Sverige. Förutom en intygat godkänd lämplighet från arbetsgivare eller utbildare så krävs en godkänd tentamen på Svensk Solenergis teoretiska prov. I Senergias förberedande certifieringskurs för montörer så ges den kunskapen som behövs för att klara av det teoretiska provet. Genom att öka kompetensen hos svenska solcellsmontörer så hoppas vi kunna bidra med kvalité och tillväxt på den svenska marknaden.

 

Vår digitala kurs är omfattande och kommer ta ca en halv dag för en rutinerad montör men kan ta upp till ca två arbetsdagar för en nyanställd solcellsmontör. Kursen lämpar sig både till nyanställda som skall börja arbeta som solcellsmontörer eller montörer som redan är aktiva i branschen. Syftet är både att ge kunskap kring regelrätt installation av solpaneler och samtidigt förbereda solcellsmontören på det officiella slutprovet som ges av Svensk Solenergi.

 

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i 6 digitala moduler med diagnostiska prov till varje modul. Efter avslutad kurs får du testa dina kunskaper i ett digitalt prov som gör dig väl förberedd för Svensk solenergis certifieringsprov. En plats till detta prov går också att köpa med rabatterat pris, efter utbildning hos Senergia.

 

För dig som vill fördjupa dig i certifieringsmaterialet så föreslår vi att ni anmäler er till en av våra platsbundna utbildningar där ni utöver den digitala kursen får en heldag med en solenergiexpert från Senergia, och vi hjälper er att etableras på solenergimarknaden. Det här paketet passar perfekt om ni är flera stycken på ett företag som tillsammans vill certifiera er och befästa kunskaper.

 

Lagar och regler

Denna modul går igenom elsäkerhet och hur solcellsanläggningar på 1000-tals volt bör behandlas. Vilka krav som ställs på elinstallatörer och vilka upplägg som finns affärsmässigt. Slutligen tar den upp vilka lagar och regler som bestämmer var och hur man får installera, samt elinstallationsprocessens alla steg.

 

Arbetsmiljö och säkerhet

Säkerheten vid anläggning är otroligt viktig och därför tar denna modul upp de föreskrifter och regler som gäller vid arbete på tak, med ställningar, fallskydd och med säkra lyft. Vilka åtgärder behöver tas, vilka ansvar har vem och vilka dokument behöver fyllas i. Vad behövs för skydd vid ställningsarbete och på vilka sätt kan det användas. Kompletteras med goda och sämre exempel på installationer.

 

Installation

Denna modul går igenom steg för steg vad du bör göra för en smidig och säker installation, hur du ska tänka kring olika kontakter (en av de största felkällorna vid installation), och vilka regler som gäller för taksäkerhet. Här gäller både vindlaster, åtkomst till tak och anvisningar för snörasskydd.

 

Kabelförläggning

I avsnittet om kabelförläggning så ser vi på de ställningstaganden som gjorts kring kabelförläggning för att undvika EMC-problem och kortslutning. Förhållningssätt ges till olika tak, villor och lantbruk, med procedur och olika smarta produkter. Vidare presenteras olika genomföringstekniker för att undvika fuktskador på fastigheten.

 

Infästningar

De paneler som installeras har inte mer hållfasthet än taket de är monterade på. Vidare måste svenska installatörer, kunna uppvisa snö- och vindlastberäkningar för nordiska förhållanden. Som montör behöver du kunna tyda beräkningen, och avgöra om den stämmer överrens med verkligheten. I det här avsnittet går vi igenom olika modeller av infästningar på olika tak och hur de illustreras, samt vad tillverkarna har för förväntningar på takets skick. Det ligger i montörens ansvar att kontrollera att taket har tillräckligt gott skick för installation och kunskaper kring hur olika material påverkar varandra.

 

Egenkontroll och dokumentation

I det här avsnittet förklaras de krav som finns för egenkontrollprogram och du kan ladda ner de egenkontrollprogram som Senergia tagit fram för elektriker och montör. Vidare instrueras om den märkning som behöver göras och den dokumentation som skall ingå i varje projekt. Genom att genomföra korrekta egenkontroller så undviker du problem och anmärkningar vid besiktning framöver.

 

Digital förberedande certifieringskurs

3 000kr Priset gäller per montör
 • Digital kurs för nya och erfarna solcellsmontörer
 • Lagar och regler
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Installation
 • Kabelförläggning
 • Infästningar
 • Egenkontroll och dokumentation
 • Aktuella frågeställningar och avväganden
 • Stor frågebank
 • Förbereder dig för Svensk Solenergis Certifieringsprov för installatörer
 • Svensk Solenergis prov till rabatterat pris

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin