Inlägg 6 – Fem misstag (dödssynder) vid solcellsinstallation!

Det pågår en flitig debatt i solcellssverige där aktörer så som RISE, elsäkerhetsverket, Länsförsäkringar och självaste SVT har debatterat med inlägg om felaktiga och rent ut sagt farliga solcellsinstallationer. Senergia har därför satt ihop en lista med fem vanliga fel vid solcellsinstallationer, samt hur de undviks!

 

Misstag 1 – Kabeldragning

I ett tidigare inlägg här på bloggen togs ämnet med kabledragning upp, men det tål att upprepas.
Hängande och flängande kablar uppe på taket under panelerna samt installationer där installatören verkar vara allergisk mot klammers och buntband är tyvärr allt för vanliga. Elinstallationsreglerna är supertydliga, inga kablar får läggas emot undertaket.

 

Tips till installatörer:

Checklista att kontrollera:

 

 • Ingen kabel ligger emot yttertaket
 • Naken kabel är stripead minst var 30:e centimeter. Kabel i flexrör minst var 70:e centimeter.
 • Utsatta delar med vassa kanter eller vid genomföring polseparerats
 • Kablar är dragavlastade
 • Börjradier på kablage solpaneler och eventuella optimerare är enligt tillverkarens anvisningar
 • Flexslang, stripes, kablar och annat material är UV-beständigt.
 • Kabeldragningen är gjord för att minimera EMC

 

Misstag 2 – Fel Kontakter

Även detta ämne har varit uppe tidigare på bloggen (missade du finns en ny chans: HÄR)! Principen för kontakter är enkel, det skall vara samma typ av kontakt av samma tillverkare i respektive ände. Principen gäller för både växelriktare, optimerare och solpaneler!

 

Är det exempelvis en kontakt på paneler och en på växelriktaren måste skarvkabeln mellan ha två stycken olika kontakter!

 

Tips till installatörer:

 • Ha alltid koll på vad som gäller för just dina fabrikat av paneler, växelriktare och optimerare.
 • Ha rätt verktyg
 • Kompromissa inte!

 

Misstag 3 – Ej korrekt snö och vindlastberäkning

Snö och vindlastberäkningen är det dokument som genereras av den som projekterat solcellanläggningen. Den ser till att med den takvinkel och taktyp ditt tak har så kommer den tillverkaren av montagematerialet gå i god för att solpanelerna kommer sitta kvar under de, ganska svåra, nordiska förhållanden vi har med hårda vindar och höga snözoner.

 

Snö- och vindlastberäkningen ger en infästningsplan och en total materiallista för installatören att följa för att den givna layouten av paneler. Dessutom tar den hänsyn till rand- och kantzoner uppe på taket där vindlasterna är extra höga. Som beställare av ett solcellssystem skall du inte bara begära att snö- och vindlastberäkningen är gjord, du skall också begära att den följs!

 

Tips till installatörer:

 • Utbilda dig. Senergia tillhandahåller flera utbildningar per år, många också på distans!
 • Se till att kunden alltid skall få ta del av kopior på snö och vindlastberäkningen. Då blir den alltid gjord.

 

Misstag 4 – Felaktig användning av montagematerial

Ett stort problem är att mycket montagematerial som används på svenska installationer ej är lämpligt för nordiskt klimat. Rent mekaniskt är materialet för klent. Men andra problem så som täthet har orsakat läckage på anläggningar som knappt är ett år gamla. Det är flera orsaker som ligger till grund för detta men några av de vanligaste är:

 • Ej tillräcklig kunskap om infästningen. Installatören har ej följt tillverkarens anvisningar (montageinstruktioner).
 • Infästningsmetoden sluter ej tätt
 • Infästningen följer ej den montageplan som snö- och vindlastberäkningen genererat. Dvs det maximala avståndet mellan infästningar. Också det överhänget från sista infästningspunkt till yttersta panel respekteras ej.
 • Taket är ej lämpligt för infästningsmetoden. Exempelvis monteras fästen i för klen läkt (som ej är konstruktionsklassad) eller i allt för tunn råspont. Eller att plåten sitter knappt fast i taket, trots det monteras solpaneler dit.

 

Tips till installatörer:

 • Senergias montagehandbok: Gratis nedladdning
 • Läs tillverkarens anvisningar. Senergia tillhandahåller dokumentation för:
  • Van der Valk Solar Systems
  • Weland Stål

 

Misstag 5 – Felaktig infästning av paneler

Solpanelerna är en kritisk punkt i installationen och kan liknas med installationens hjärta. Panelerna är tillverkade för många år i drift men tyvärr begås många fel vilket både förkortar livstiden och riskerar orsaka allvarliga fel.

 

Några exempel på fel är följande:

 • Momentet som montageklämmorna dras åt med är fel
  Solpanelernas laminerade glas är väldigt starkt, men om fel åtdragningsmoment används så riskerar glaset att spricka.
 • Solpanelens infästningszoner respekteras ej
  Solpanelen är designad för att klara 540kg/m2 i snölast, om infästningen sker i rätt zon. Utanför infästningszonen tappar panelen rejält med hållfasthet och på vissa moduler går man också miste om garantin. Man kan sammanfatta infästningszonsproblematiken följande:

 

  1. Fel avstånd från kant. Gäller både liggande och stående montage.
  2. Ej godkänt att montera liggande panel med horisontell skena. Gäller endas liggande panel.
  3. Montage av liggande panel, med liggande skenor, i snözon 2,5 eller uppåt.

  Den sista punkten är intressant speciellt vid ballastsystem. Ballastsystemet kan definitivt klara 2,5 i snözon (och mer därtill) men panelen blir den begränsande faktorn i detta fallet (vid liggande panel).

 

 

Figur 2. Infästningszon för en portättmonterad Trina Solar-panel.

 

Tips till installatörer:

 

 • Ha alltid koll på vad som gäller för den aktuella panelen som monteras. Både gällande infästningszon och åtdragningsmoment.
 • Var uppmärksam på ditt närområde och studera kartan med snözoner på boverkets hemsida. Snözonen kan variera relativt lokalt!

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin