Inlägg 4 – Vi guidar dig till rätt kabeldragning!

Det pågår en livlig debatt i solcellsverige hur en korrekt installation av solceller skall göras och vi på Senergia kommer fortsätta hjälpa till att belysa dessa viktiga frågor. Detta inlägg kommer helt vikas till kabeldragning och kabelförläggning vid solcellsinstallationer. Vi kommer längre fram i teknikbloggen återkomma till kabeldragning, exempelvis vid ballastsystem och markinstallationer!

 

Särskilda krav

 1. Då en solcellsanläggning installeras vid ett lantbruk gäller djurlagstiftning och således mycket striktare krav för elinstallationer i allmänhet och solcellsinstallationer i synnerhet. Mer info LBK: LÄNK,

 

Krav från försäkringsbolag
Ett försäkringsbolag är en fritt agerande enhet på marknaden och det är upp till respektive försäkringsbolag att bevilja en eventuell försäkring till en fastighet med en solcellsinstallation. Det är inte deras skyldighet att erbjuda en sådan. För att vissa försäkringsbolag skall tillåta fastighetsägare att ha sin fastighet (solcellerna ses ofta som en del av fastigheten) försäkrad hos bolaget kan ibland speciella krav ställas. Dessa krav är specifika för respektive försäkringsbolag. Mer info Länsförsäkringar: LÄNK. För de som är extra intresserade om LFs krav har Senergia haft ett webinarium som är fritt tillgängligt via denna Länk

 

Vad säger standarden?

712.521.101 Kablar på likströmssidan ska väljas och monteras så att risken för jordfel och kortslutningar minimeras.
Detta ska uppnås genom användning av:

 

 • enledarkablar med icke-metallisk mantel, eller
 • isolerade enledare som är förlagda individuellt i isolerande rör eller kanal. Ledarna ska inte förläggas direkt på yttertaket.

 

Handbok 457: Vid planeringen av kabelförläggning på tak ska slingor undvikas då sådana ökar risken för störningar och induktion från åska. Detta görs genom att plus och minusledaren förläggs nära varandra.

 

Handbok 457: kabelförläggningen ska utföras så att det inte kan bli kortslutning mellan plus och minus. Tänk särskilt på platser där det finns vassa kanter och där kablarna passerar genom olika genomföringar, dessa ska helst vara separata för plus och minus

 

Vad säger Länsförsäkringars Faktablad 27?

Eftersom många bränder, brandtillbud och driftstörningar orsakas av skadade kablar är det viktigt att man förlägger dem så att skaderisken minimeras. Kablarna får inte förläggas direkt mot eller på yttertaket, se alltid tillverkarens anvisningar och Svensk Elstandard. Dessutom gäller på lantbruk att om man förlägger kablar som inte är gnagarsäkra, så måste de på utsatta ställen skyddas med OMG-rör, kabelskydd av plåt eller liknande. Skydden ska vara varmförzinkade eller korrosionsskyddade på annat sätt.

 

Polseparering

Vid planering av kabelförläggning för strängkablar i solcellsinstallationer ska slingor undvikas då sådana ökar risken för radiostörningar från anläggningen. Slingor gör även anläggningen mer mottaglig för påstrålade fält, exempelvis induktion från åska. Plus- och minusledaren ska därför förläggas intill varandra för att minimera slingan, vilket ger förbättrade EMC-egenskaper. För att minska risken för kortslutning ska plus och minus separeras eller skyddas individuellt vid genomföringar och på särskilt utsatta ställen
Källa: SEK TK64

 

FAQ Polseparering

 1. Måste jag polseparera vid installation på en villa eller industri?
  Inget sådant krav finns.
 2. Om jag skall dra mina kablar X antal meter i marken i ett rör, måste jag då polseparera?
  Endast om det är en lantbruksinstallation.
 3. Måste genomföringar polsepareras på min villa om jag har Länsförsäkringar som försäkringsbolag?
  Nej, enligt LFs Faktablad 27 skall kablage vid genomföringar och andra utsatta områden skyddas, men inget krav på seprarering finns
  4. Är det fel att polseparera och förlägga plus och minus separat?
  Nej, så länge de förläggs tätt intill varandra. Ex. vid två prarallella rör

 

Antennverkan

För att minimera antennverkan och EMC-problematik skall loopar undvikas. Detta innebär att returledaren skall dras tillbaka. Detta gör att arean mellan plus och minus minimeras. Mer om antennverkan kommer i ett senare blogginlägg!

 

Kabeldragning
Tak med pannor

Kablar som dras mellan sektioner och ner från taket förläggs i flexsslang.
Flexslangen kan antingen stripeas eller klamras mot läkten.

 

Figur 1. Polseparering i praktiken. Bild: Solgruppen Norden

 

Plåttak

Beroende på vilken typ av plåttak som det är finns olika metoder att fästa kabeln. Exempelvis kan håljärn användas för att stripea fast kabeln när man går mellan skenor. Det ger både kablen dragavlastning men också något som man som installatör kan använda för att stripa runt.

 

Figur 2. Kabeldragning på plåttak. Bild Sesol.

 

Om så kallade kortskenor används kan kabeldradningen vara problematisk då man som installatör inte har någon längsgående skena at fästa kabeln i. Montagetillverkaren Van der Valk har löst detta genom att ha en låg kabelstege som ryms under kortskenan. Kabelstegen är endast 35mm hög vilket gör den ideal att använda på plåttak för att undvika hängande kablar.

 

Figur 3. Kabeldragning med kabelstege vid användande av kortskena

 

För bandtäckta plåttak skall falsklämmor som nyper fast i falsen användas för att hålla kablage på plats.
Styva rör används med fördel på denna taktyp.

 

Figur 4. Kabeldragning på bandtäckt tak. Bild IOS.

 

Ned från taket

Helst bör man som installatör undvika onödiga genomföringar och om man kan så bör man gå runt exempelvis takfoten för att gå ner med kabeln. Vidare längs fasaden bör kabelskydd användas. Var noggrann vid ev avslut och böjar att inte likströmskabeln skaver mot en vass kant.

 

Figur 5. Kabeldragning ner från tak.

 

Checklista Kabeldragning

 • Ingen kabel ligger emot yttertaket
 • Naken kabel är stripead minst var 30:e centimeter. Kabel i flexrör minst var 70:e centimeter.
 • Plus och minus förläggs intill varandra för att minska EMC
 • Kablar är dragavlastade
 • Börjradier på kablage solpaneler och eventuella optimerare är enligt tillverkarens anvisningar
 • Flexslang, stripes, kablar och annat material är UV-beständigt

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin