Inlägg 3 – Ferroamps Solsträngsoptimerare – nu i ny generation!

Det har pratats länge om den, men nu är den äntligen här! Ferroamps solsträngsoptimerare av andra generationen! Senergia kan som stolt nordisk återförsäljare presentera Ferroamp senaste produkttillskott: en ny solsträngsoptimerare.

 

Vad är en Solsträngsoptimerare?

Innan vi börjar med nyheten, låt oss backa bandet för er som är nya och börja från början.
Vad är en solsträngsoptimerare?

 

En solsträngsoptimerere, eller SSO som dom också förkortas är ett tillbehör till Ferroamps Energyhub för att addera solel till systemet. Ni som är vana att dimensionera solcellsytem kan se SSOn som en MPPT till växelriktaren.
Kortfattat kan man säga att SSOn har tre arbets-uppgifter:
(1) Agera MPPT och hämta ut så mycket solel som möjligt från solpanelerna och (2) ta den spänning som solpanelerna ger och omvandla den till 760V likström. Just 760VDC är nämligen spänningen i Ferroamps DC-nanogrid, (3) att när Energy Hub stängs ned eller ev DC-brytare stängs av är det strömlöst till SSO.

 

Figur 1. Ferroamp solsträngsoptimerare, länken mellan solpanelerna och likströmsnätet.

 

Eftersom flera SSOer kan anslutas till systemet kan man kombinera flera paneltyper (dock endast en per SSO), kombinera flera takytor (en yta per SSO) och SSOer på flera olika byggnader i samma likströmsnät. Ett kopplingsschema hur detta ser ut ses nedan. Som man kan se kommer SSOn oavsett hur olika långa strängarna är eller vilken vinkel eller orientering de har ser alltid SSOn till att det är 760V in till likströmsnätet. Detta gör den genom en så kallad boost-funktion där den omvandlar spänningen från panelerna (som varierar över dagen) och alltid ger rätt spänning. Det gör att man kan parallellkoppla många SSOer till samma system!

 

 

Figur 2. SSOer med strängar av olika längd och paneler kan kopplas samman mot DC Nanogrid

 

Vad är nytt i generation två?

Den största yttre skillnaden är ett nytt visuellt utseende med tydligare kylflänsar med ännu bättre avkylning. Dessutom är terminalerna uppdaterade vilket förenklar anslutningen av DC-kontakter. På insidan har effektelektroniken bytts ut till kiselkarbid, vilket är senaste tekniken! Kiselkarbid använder sig av en så kallad högre switchfrekvens vilket reducerar förlusterna och mindre värme utvecklas inne i SSOn. Den nya tekniken möjliggör också en högre ström in från solpanelerna. Nya maximala strömvärdet är 12,5A (Impp). Den nya maximala uteffekten från en SSO stiger därmed till 8kW!

 

Figur 3. Solsträngsoptimerare Gen 2

 

Den nya SSOn är utvecklad med maximalt säkerhetsfokus och möjlighet för flexibilitet och framtida utbyggnad.
Solenergin kan gå raka vägen från solpaneler med så lite som 0,5% förluster till ett batteri för lagring inom likströmsnätet! SSOns inbyggda effektbegränsning ner till 0W uteffekt innebär att den kan användas i batteritillämpningar och off-grid-system. Solsträngsoptimeraren är dessutom utvecklad för att möta de kommande striktare EMC-kraven (elektromagnetisk kompabilitet).

 

Hur dimensionerar man en SSO?

Värdena från SSO gen 2 som vi skall hålla koll på är Vmpp max 720V, Impp max 12,5A samt den maximala ingångseffekten 8000W. Notera vid dimensionering är det inte bara effekten som spelar roll utan det är alla tre storheterna ström (ampere), spänning (volt) och effekt (watt) som ligger till grund för dimensioneringen.

 

Steg-för-steg-guide:

 1. Maxström
  Kontrollera att panelen är kompatibel. Se till att panelens Impp är max 12,5A.
 2. Max antal paneler i strängen
  Räkna ut hur många paneler som maximalt kan vara i strängen genom att dividera 720 med din valda panels Vmpp. Avrunda nedåt.
 3. Min antal paneler i strängen
  Se till att SSOn kommer upp i minst 120Vmpp. Dividera 120V med vala panelens Vmpp. Avrunda uppåt.
 4. Maximal effekt
  Se till att den maximala effekten inte överstiger 8000W. Viss ”överdimensionering” tillåts men då måste SSOn sitta svalt och ej i direkt solljus. Vid 45°C minskar effekten ut från SSOn.

 

Exempel SSO-dimensionering:

 

Låt oss anta en LONGi 370Wp med följande elektriska data: Vmpp:34,4V & Impp: 10,76A.

 

 1. Maxström
  Panelens ström 10,76A är mindre än 12,5. Allt ok.
 2. Max antal paneler i strängen
  720/34,4=20,93. Avrundning nedåt till 20 paneler. Kontroll: 20×34,4=688V vilket är mindre än 720V
 3. Min antal paneler i strängen
  120/34,4=3,49. Avrundning uppåt till 4 paneler. Kontroll 4×34,4=137,6V vilket är mer än 120V.
 4. Maximal effekt
  Max antal paneler var 20st. Totalt motsvarar det 20x370W=7400W. Vilket är mindre än det maximalt tillåtna värdet 8000W

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin