Inlägg 24 – Flashdata

Flashdatans tid är förbi

När någon (exempelvis en grossist) importerar solpaneler får man som köpare av solpanelerna alltid en flashrapport. Denna innehåller solpanelens serienummer och pall-nummer. Flashrapporten levereras för att kunna identifiera solpanelens ursprung, batch, produktionslina, fabrik etc., allt för att med spårbarhet kunna härleda eventuella avvikelser i prestanda.

 

Ett flashtest innebär att solpanelen belyses med 1000W/m2, celltemperaturen är 25°C och att ljusspektrumet motsvarar AM=1,5. Dessa testvariabler benämns också som STC-parametrar (mer om solpanelens egenskaper och datablad går att läsa i teknikbloggens inlägg 19). Solpanelen placeras nedåtvänd mot starka lampor av xenon som kraftigt belyser solpanelen. Samtidigt som detta sker mäts viktiga parametrar så som spänning, ström & effekt. Dessa mäts både som öppen kretsspänning, Voc, spänningen vid maximala effektpunkten, Vmpp, strömmen vid maximala effektpunkten, Impp, samt kortslutningsströmmen, Isc.

Parametrarna från testet verifierar att solpanelen uppfyller de krav som ställts på den. Panelerna man köper idag är alltid så kallade plus-sorterade. Det innebär att man som köpare av solpaneler alltid är garanterad minst den effekten som står på databladet och som man betalar för, men man kan få mer. Avvikelsen kan specificeras till exempelvis 0 till +5W eller 0 till +1%. Om du tittar på den bifogade flashrapporten från LONGi Solar nedan så är den panelen i containern (ca 700-900 solpaneler) minst 555,00Wp och som mest 559,98Wp.

Historiskt var flashrapporterna viktiga för köparen av solpaneler, dels för att priset per Watt var avsevärt mycket högre än idag. Samtidigt, på grund av de inte lika standardiserade produktionslinorna och tillverkningsmetoderna, samt en mindre automatiserad process i fabrikerna, var kvaliteten på solpanelerna som producerades för 10-15 år sedan inte lika konsistent jämn som den är idag. Variationen kunde vara plus minus 10%. Köpte man en solpanel på 200W kunde den vara allt mellan 180W och 220W. Det var ingen risk man ville ta som köpare och med hjälp av flashdatan från fabriken kunde man betala för den exakta prestandan man fick. Det blev också en säkerhet för köparen i att man kunde köra stickprovskontroller mot fabriken för att verifiera att prestandan i flashtestet stämde överens med prestandan i verkligheten. Det var alltså viktigt att veta att exakt den solpanelen man hade köpt hade exakt rätt specifikation, då tillverkningen inte var konsistent nog.

 

Flashtester är dock något från det förgångna. Solpanelerna som produceras idag är av väldigt hög kvalitet. Både på grund av hög automationsgrad samt att robotar i fabrikerna har utför arbetet konsistent och med hög precision. Det är idag mindre skillnader mellan de olika tillverkarna i toppskiktet och även om teknologierna (ex topcon, back contact etc.) skiljer sig åt, är produktionsmetoderna extremt standardiserade. Trots det så förekommer det fall där det kravställs att flashprotokoll skall uppvisas vid köp av en solcellsanläggning. Detta redan på små villaanläggningar.

Detta anser vi på Senergia inte är nödvändigt då det inte bidrar med något specifikt kundvärde eller kundnytta.

Senergia kommer därför från och med 19 januari 2024 sluta att scanna solpanelerna vid utleverans (till kundordrar).

Detta innebär att Senergia kommer fortsätta erbjuda flashdatan, men som kund kommer man själv få återkomma till Senergia med en ifylld excelfil för att vi skall kunna tillhandahålla dig flashdatan. Genom att inte scanna alla kunders ordrar kan vi spara kostnader som du som kund får ta del av.

Du kan själv idag med flertalet gratisappar för både iPhone och Android, själv scanna serienumrens streckkod. Själva flashdatan lagrar Senergia alltid digitalt, precis som vanligt, och du som installatör är varmt välkommen att ge oss dina serienummer för din order så kommer Senergia ta fram flashdatan för just dina paneler.

Vad innebär det för dig som installatör?

  • Om du vill få fram flashdatan scannar du själv panelernas streckkoder innan installation.
  • Du distribuerar en excelfil med serienummer och ditt ordernummer (SO-nummer) till Senergia.
  • Kostnad för att ta fram flashdata debiterar Senergia en kostnad på 500kr/order

Vad innebär det för dig som slutkund?

  • Om du önskar flashdata, kravställ innan projektet startar att flashrapport önskas.
  • Köps en hel container (eller mer) med leverans direkt från hamn erhålls alltid flashdata.

Vår uppmaning till dig som kravställare eller konsult i branschen är att tänka om. Flashdatarapporter är något som historiskt var relevant, men idag tillför det inte något värde alls för merparten av projekten som genomförs. Där det krävs, kan fortfarande tillverkare och distributörer tillhandahålla flashdata. Men för den breda allmänheten och även större kommersiella projekt så är detta något som man bör sluta med helt.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin