Inlägg 10 – Del 1 Effekttariff – trängselskatt på el!

För att bättre utnyttja elnäten planerar elnätsägarna att införa en trängselskatt i elnätet kallad effekttariff. Detta innebär att du inte bara kommer betala för energin (kilowattimmarna, kWh) du använder utan också för effekten (kilowatt, kW). För ett större lantbruk eller industri så är detta redan en verklighet. De flesta nätägarna tillämpar effekttariff då man behöver en huvudsäkring större än 63A. Detta kommer innebära att det skapas incitament till konsumenter och företag att hålla nere sina effektuttag då dessa har en direkt påverkan på konsumentens elnätskostnad.Låt oss illustrera detta med ett exempel från elnätsägaren Eon Syd:

 

 

Om vi antar en konsumtion på 10 000kWh, ett maximalt effektuttag om 40kW så blir kostnaderna följande:

 

 

Notera att i exemplet ovan är dagens redan befintliga siffror, i framtiden kommer effekttariffen tillämpas ända ner till de som idag har 16A huvudsäkring. Den fasta avgiften kommer sannolikt sjunka, men pga den rörliga delen som beror på effekten kommer sannolikt många få betala mer i månaden om de inte anpassar sina behovsmönster. 40kW motsvarar dessutom endast 58A, vilket inte ens kräver 80A huvudsäkring. Vid ett mer realistiskt antagande om 80A huvudsäkring och högsta topp om 75A blir skillnaden än större!

 

Många mindre energibolag har redan implementerat effekttariffer men det stora genomslaget kommer ske först när Vattenfall, Eon och Ellevio går över till effekttariff med sina miljontals elnätskunder. I en intervju med TT sa Anne Vadasz Nilsson på energimarknadsinspektionen: ”Det kommer att komma bindande regler”.

 

Tittar man runt bland de bolagen som idag redan har effekttariff ser det ganska olika ut.
Ett axplock på hur det ser ut i olika elnät idag enligt nedan:

 

  • Olika taxor mellan vinter och vår
  • Hög- och låglasttimmar
  • Högsta effekten baseras på genomsnittet på de 5 högsta timmarna
  • Kombination av både säkringstariff och effekttariff för de fasta kostnaderna

 

Spanar man dessutom längre in i framtiden kommer avläsningen gå över på kvartsavläsning istället för, som det är idag, avläsning per timma. Det kommer göra att fler toppar kommer identifieras och att effektuttaget baseras på högsta genomsnittskvarten.

 

För den individuella villaägaren innebär effekttarifferna att man måste bli mer aktiv och påverka hur man använder sin effekt. Det kan exempelvis innebära att man inte kör bastun, ugnen och brödrosten samtidigt hemma. Effekttarifferna skapar dock incitament för två saker som ligger Senergias kunder varmt om hjärtat, effektivt utnyttjande av elbilsladdning, effektkontroll med hjälp av batterier samt smart styrning av laster.

 

Smart elbilsladdning

Om man bara laddar på hemma utan att styra sin elbilsladdare riskerar man inte bara att lösa ut huvudsäkringen, utan man kommer också orsaka höga effekttoppar som man kommer få betala för. Lösningen är att lastbalansera sin elbilsladdning och exempelvis Ctek E-mobility har mängder med lösningar för detta, exempelvis deras NanoGrid Home som ser till att huvudsäkringen aldrig löser ut genom att läsa av förbrukningen i fastigheten och sedan lägga laddningen på en nivå som både bilen och huvudsäkringen är nöjd över.

 

Figur 1. Ctek E-mobilitys lastbalansering Nano Grid Home.

 

Effektkontroll med hjälp av batterilagring

Om man har en växelriktare som är batteriförberedd samt ett batteri med tillräckligt snabb responstid kan man använda batteriet för att klippa topparna i konsumtionen (som man då inte betalar effekttariff för). I bilden nedan köper man hem de orangea-nivåerna av effekt medan de svarta (topparna) tas av batteriet. Detta medför att batteriet hela tiden övervakar konsumtionen och ser till att säkringen inte går samt att effektuttaget hålls på minsta möjliga nivå sett till mängden batterikapacitet som finns tillgänglig.

 

Figur 2. Effektkontroll med hjälp av Ferroamp och batterilager.

 

 

Observera att de flesta växelriktare och batterilösningar inte idag klarar av denna typ av effektkontroll. Exempel på två system som klarar det är Ferroamps Energy Hub samt SMAs 60kW batteriväxelriktare Tripower Storage 60.

 

Smartare lösningar

När energisystemen knyts samman exempelvis elbilsladdning, solenergi, batterier och smarta hem-funktioner kommer en bättre styrning av fastigheten bli möjlig. Detta kommer möjliggöra hög komfort samtidigt som energiutnyttjandet effektiviseras och optimeras. Köra både tvättmaskin och diskmaskin under dagen när solen skiner eller att smart ladda sin elbil när elpriset är lågt kommer vara lika självklart som att borsta tänderna. I takt med att signalerna mot slutkonsumenten blir tydligare, ökar också incitamenten att

 

Slutord

Många som investerar i en solcellsanläggning idag 2020 måste inse att förutsättningarna (tänk: spelreglerna) att äga och driva en produktionsanläggning kommer att förändras. Det gäller att planera för framtidens lösningar samtidigt som man redan idag måste börja sin resa mot att bli prosument och en aktiv del i framtidens energisystem.

 

Spelreglerna kommer förändras, vare sig vi vill det eller inte. Både sättet att ta betalt för effekt och energi men också att hela energilandskapet håller på att förändras när tiotusentals villaägare, butiksägare, fastighetsägare etc. investerar i egna kraftverk på sina tak och marker. De som är med redan nu och tar rätt strategiska beslut, bygger för framtiden och känner till hur energilandskapet förändras kommer ha en fördel.

 

Varmt välkomna att följa med oss på resan!

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin