Senergia tar ansvar för allt elmaterial

På Senergia har vi starkt fokus på att bedriva en hållbar verksamhet som bestäms av de produkter och lösningar som vi erbjuder marknaden, våra egna och våra partners åtgärder.

 

Vi driver hållbarhet i vår leveranskedja genom vårt SQM (Supplier Qualification Form) och ser till att alla leverantörer följer hållbarhetsstandarderna ISO9001, ISO14001 och ISO45001.

 

Senergia är medlem i El-kretsen för att garantera hållbar hantering av elektriska produkter och batterier i slutet av deras livscykel enligt WEEE-direktivet. År 2022 betalade Senergia 3 miljoner kronor till El-kretsen för att säkerställa en hållbar hantering och återvinning av distribuerade paneler och batterier.  Vi rapporterar volymer till El-kretsen som vi löpande kompenserar för att ta vår del av klimatansvaret.

 

Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen från vår distributionsverksamhet och bidrar genom Fraktlogistik till vattenreningsprojektet Solvatten®. 

 

Läs mer om El-kretsen här

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin