Kommande utbildningar

Förberedande Certifierad Solcellsmontör – Digital (on demand)

Solcellsbranschen står inför en fortsatt stark utveckling men lider av en del växtvärk, framför allt på installation- och montagesidan. Branschen behöver öka sin kompetens och sin kvalité i korrekta och regelrätta installationer. Senergia vill bidra till en ökad kvalité och bättre installationer och släpper en helt ny digital kurs. ”Tajmingen på vår kurs är helt perfekt. Branschföreningen Svensk Solenergi har sedan någon månad varit i gång med sin personcertifiering av solcellsmontörer, och nu kan man tillsammans med Senergia vässa sina kunskaper innan man certifieras” säger Tim Ljunggren, Senergias CTO & utbildningsansvarig.

Senergia erbjuder en helt digitaliserad förberedande certifieringskurs för solcellsmontörer som förbereder dig att bli en certifierad solcellsmontör med ett ökad installationskvalité.

Kostnad 3000kr/montör med möjlighet att köpa till slutprovet hos Svensk Solenergi för 3000kr/montör

För anmälan, maila utbildning@senergia.se

Montageutbildning – 19-20 januari – Platsbunden Helsingborg
Vår 2-dagars montageutbildning ger dig en grundläggande och heltäckande förståelse för solenergi och montering. Paketet riktar sig till dig som vill ge er verksamhet en skjuts in i solmarknaden och samtidigt utföra regelrätt och effektivt montage. Tillsammans med Senergia inleder du din resa mot solelsinstallationer på högsta nivå.


Anmäl dig här

Säljkurs – Hybrid, digital och fysisk. (Möjlighet att vara med på plats i Stockholm)
Kursen börjar med en genomgång av grundläggande teori i hur en solcellsanläggning fungerar och dess ingående komponenter. Det genomgående fokuset är hur säljaren skall kunna använda teknikkunskaper för att lyckas i säljet. Kursen går igenom offertförfarandet och hur man som säljare alltid kan hålla det man lovat sin kund. Kursen går igenom många av de fallgropar som nya säljare på marknaden utsätts för samt hur de undviks.


Anmäl dig här

Projektörskurs – 6 dagar under 2023 (både platsbundet och fysiska träffar)
Behovet av solcellsprojektörer är stort och installationsföretagen som bygger och installerar solcellsanläggningar har ett stort kompetensbehov och rekryteringsbehov för att fylla de ökade kraven. Solcellsanläggningar måste utformas både tekniskt korrekt enligt gällande regelverk och standarder men också på det mest kostnadseffektiva sättet. Kursen Solenergiprojektör lär kursdeltagaren djupgående om teknik och produkter samt hur dessa sätts samman till system. Stort fokus kommer läggas på att utforma solcellsanläggningar på villa, industri och mark (solcellsparker).


Anmäl dig här

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin