Hållbarhet

Senergia är en partner för installatörer inom solenergi, elbilsladdning och energilagring. Vi erbjuder produkter för trygg och snabb leverans från ledande tillverkare. Senergia driver även marknadsledande kompetensutveckling genom utbildning och certifieringar för branschen. Från order och teknisk support till trygga och snabba leveranser är Senergia en pålitlig partner.

Senergia

Vi möjliggör hållbar utveckling för våra kunder genom att erbjuda förnybara solenergilösningar.

Vi arbetar konstant för att minska CO2-utsläppen från vår distributionsverksamhet och klimatkompenserar genom vår distributionspartner, Fraktlogistik AB, till vattenreningsprojektet Solvatten®

Senergia driver även hållbarhetsfrågor genom vår företagskultur och våra medarbetare. Vi uppmuntrar hållbara initiativ och balans mellan arbete och fritid, inklusive arbete hemifrån.

Senergia är aktiv medlem i de nordiska branschföreningarna för solenergi som driver branschfrågor (Svensk Solenergi, Dansk solcelleforening, Solenergiklyngen, Suomen Aurinkoenergia yhdistys)

Hur vi arbetar med hållbarhet på Senergia

Senergia arbetar aktivt med att säkerställa hållbarhet genom hela leveranskedjan – från tillverkning till leverans till slutkund och återvinning av produkter. Vårt arbete inkluderar miljöfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och ekonomisk brottslighet. Senergia tar aktiv ställning mot alla sorters tvångsarbete, lönedumpning, negativ särbehandling och andra brott mot vår uppförandekod.

Hur vi arbetar med leverantörer

Vi använder oss endast av leverantörer som godkänns enligt våra krav och arbetar för social rättvisa. Vi arbetar med löpande översikt av våra leverantörer och genomför revisioner där vi ser risker för att det bryts mot våra regler. Alla leverantörer förväntas att förstå och följa vår uppförandekod, lagar samt FN:s hållbarhetsmål (https://sdgs.un.org/goals).

 

Senergia AB är anslutna till  branschorganisationen Svensk Solenergi som arbetar för att främja solenergin i Sverige.

Senergia är inte bara en distributör!
Vi är en partner för våra kunder och installatörer.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Solverwp- WordPress Theme and Plugin